ראשי תנאי שימוש

תנאי שימוש

לקריאת מדיניות הפרטיות של האתר, לחץ כאן

תנאי השימוש באתר MegaPixel.co.il

ברוכים הבאים לאתר  MegaPixel.co.il (להלן: MegaPixel או "האתר").

השימוש ב-MegaPixel ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים הבאים, ולפיכך הנך מתבקש לקוראם בקפידה.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אך הם מתייחסים גם לנשים.

התנאים הבאים חלים על השימוש ב-MegaPixel ובתכנים הכלולים בו באמצעות מחשב מכל סוג או אמצעי תקשורת אחר (דוגמת טלפון סלולארי, מחשב כף יד או אמצעי נייד אחר). התנאים הבאים חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט  או כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

המונח "תוכן" (על הטיותיו) כולל מידע מכל סוג ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב בניהם כמו גם עיצובם, עיבודם ועריכתם. לפיכך המונח "תוכן" יכלול (לרבות אך לא רק) כל סוג של תמונה, איור, צילום, קטע מונפש, תרשים, הדמיה, סרטון, קובץ קול, תוכנה או קובץ, קוד מחשב, מאגר נתונים וממשק וכל צלמית, תו, סימן ו/או סמל.

השימוש ב-MegaPixel

הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בתכני האתר באופן אחר, אלא אם כן נתקבלה הסכמה מפורשת, בכתב ומראש מטעם הנהלת האתר:

 1. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות בלבד. חל איסור מוחלט להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים שמקורם באתר וזאת (לרבות אך לא רק) באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים דיגיטליים, פרסומי דפוס, שידורי טלוויזיה, רדיו, וכו' וזאת לכל מטרה, מסחרית או אחרת שאיננה שימוש פרטי אישי.
 2. חל איסור להציג תכנים שמקורם באתר MegaPixel באופן המשנה או מחסיר מהם תוכן מסוג  כלשהו לרבות תכנים מסחריים ופרסומיים.
 3. חל איסור להציג את האתר MegaPixel באתרים אחרים כשהוא מוקף במסגרת מכל סוג (גלויה או שאיננה גלויה).
 4. השימוש בתוכנות מכל סוג לשם סריקה, חיפוש, ושיכפול אוטומטי של תכנים שמקורם באתר אסור.
 5. אין להפיץ בדרך כלשהי קישור לאתר הכולל סילוף או החלפה של שורת הכתובת בדפדפן (כך שזו תציג כתובת הנראית שונה מהכתובת המקורית של העמוד המדובר).
 6. חל איסור לקשר לאתר MegaPixel מכל אתר הכולל תכנים גזעניים, פורנוגראפיים או תכנים המנוגדים לחוק או מעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 7. האתר MegaPixel מכיל קישורים חיצוניים שונים. MegaPixel איננה מתחייבת לתוכנם, חוקיותם, אמינותם, עדכניותם או כל היבט אחר הכרוך בהפעלתם. MegaPixel אינה אחראית לתכנים המופיעים בקישורים החיצוניים או לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בתכנים אלו או מכל הסתמכות עליהם. הנהלת האתר MegaPixel שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל קישור שנכלל בו בעבר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. על האתר MegaPixel לא תחול אחריות מכל סוג לנזק שייגרם כתוצאה מקישור לתכנים באתר או פרסום של תכנים אלו בכל דרך אחרת. הקורא הוא הנושא באחריות הבלעדית והמלאה לכל פרסום, קישור ו/או הצגה או של התכנים, שנעשו על ידו ומתחייב לשפות את האתר בגין נזק מכל סוג שעשוי להיגרם כתוצאה ממצב זה.

תכנים שמקורם בקוראים

 1. האתר MegaPixel כולל תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים אלו מופיעים בין השאר בפורומים, תגובות לחדשות ולכתבות, בלוגים ומקומות נוספים באתר. למשתמשים לא תהיה זכות לדרוש שתכנים אלו יפורסמו או יוסיפו להתפרסם באתר.
 2. האתר יפעל למנוע פרסום דברי-נאצה, ביטויים המכילים גסות רוח ו/או איומים מכל סוג, וכן תוכן בלתי חוקי וזאת בלי שנזדקק בהפעלת שיקול דעת משפטי. MegaPixel לא תישא באחריות לתכנים אלו, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם תחול על המשתמש שהביאם לפרסום. בכל מקרה תכנים שמקורם בגולשים ואשר יפורסמו באתר אינם מבטאים (בהכרח) את דעת מנהלי האתר ובפרסומם אין ולא תהיה כל ערובה לאמינותם, חוקיותם, תקפותם ו/או דיוקם.
 3. על הקורא חלה האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר תנבע מהפרסום של תוכן שכתב והועלה לאתר ומתפקידו לוודא שתכנים אלו יהיו חוקיים. לשם הדוגמא יהיו אסורים לפרסום תכנים המהווים לשון הרע או מהווה פגיעה בשמו הטוב של אדם, תכנים אשר פרסומם עשוי לפגוע בפרטיותו של אדם בלא שזה נתן את הסכמתו או פרט הנוגע לקטין ומזהה פרטים אישיים אודותיו. כל תוכן פרסומי או מסחרי שלא קיבל אישור מפורש בכתב מהנהלת MegaPixel, כל תוכן העלול להטעות צרכנים ו/או תוכן אשר ידוע לכותב כי הוא שקרי או מסולף וכל תוכן העלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית. כמו כן אסור לפרסום כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או כזה העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האתר.
 4. הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים מסוג כלשהו באתר בכלל זה (לרבות אך לא רק) תקנוני הפורומים.
 5. MegaPixel תהיה רשאית למנוע פרסום כל תוכן שמקורו בגולשים בכל עת באם תוכן זה נוגד את תנאי השימוש באתר ובמידה ופורסם לערוך אותו כרצונה.

שירותים הטעונים רישום

בעת ההרשמה לאתר (פורומים או כל שירות אחר הדורש רישום הניתן במסגרת האתר MegaPixel) תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה אשר ברשותך. חובתך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. בכל במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באתר ו/או ולהודיע על השינוי.

כלל הנתונים שנמסרו על ידי המשתמש יישמרו במאגר מידע שברשות האתר ולא ייעשה בהם כל שימוש החורג מזה המצוין ב"מדיניות הפרטיות" של האתר.

חלה על המשתמש חובה לשמור את שם המשתמש והסיסמא שבחר בכדי למנוע שימוש לרעה בהם. בכל מקרה תישמר להנהלת האתר הזכות למנוע או לחסום גישה לכל שירות המוצע באתר בכל מקרה של הפרה או חשד להפרה של התנאים בחוזה זה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

תנאי שימוש בפורומים

 1. חל איסור לספק חוות דעת\ביקורות\המלצות\חוויות שירות הנוגעות לחנויות, משווקים ויבואנים בארץ ובעולם.
 2. הודעות אשר אינן קשורות לתוכנו של הפורום ימחקו או יועברו לפורום המתאים.
 3. אין לפרסם הודעות ללא תוכן.
 4. יש לספק כותרות ענייניות לכל הודעה. כותרות כגון: "מצלמה חדשה" יימחקו. דוגמא לכותרת עניינית "מעוניין לרכוש מצלמת קנון 7D, מחפש חוות דעת".
 5. בטרם פרסום שאלה בפורום יש לברר האם קיים דיון בנושא באמצעות מערכת החיפוש.
 6. יש לשמור על רמת דיון תקינה ולהימנע מהערות פוגעות/גזעניות.
 7. אין לפרסם קישורים לתוכן שיווקי לרבות פרסומים, אתרי מסחר אלקטרוני, אתרי מכירות, השוואות מחירים ואתרי חנויות\משווקים וכדומה בפורום, בעמודי הפרופיל ו/או בחתימה.
 8. נציגי חנויות ויבואנים המעוניינים לכתוב בפורום מתבקשים לעשות זאת על ידי פניה למנהלי האתר והם יתויגו בפורום בהתאם.
 9. אין לפרסם בפורומים תמונות עירום (פרט למקומות המיועדים לכך) או תמונות פוגעניות מכל סוג.
 10. אין לפרסם הודעות דרושים מכל סוג בפורום. מקומן של הודעות הדרושים בלוח הקנייה/מכירה באתר.
 11. אין לחשוף מידע אישי כגון מספרי טלפון, כתובות, כתובות מייל וכו' של צד שלישי ללא אישורו.
 12. הנהלת האתר רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת ללא הודעה מוקדמת והשינוי יחייב את המשתמשים החל ממועד העדכון.

קבלת דואר אלקטרוני מסחרי מ-MegaPixel:

עם הפעלת החשבון המבוצעת בעת הרישום לאתר MegaPixel, יהיה האתר רשאי לשלוח אליך מדי פעם הודעות דואר אלקטרוני לכתובת המסופקת על ידך במערכת המכיל מידע שיווקי ופרסומי. באם אין ברצונך לקבל מידע פרסומי או שיווקי , תוכל בכל עת לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פנייה לאתר דרך עמוד יצירת הקשר באתר.

זכויות יוצרים:

משתמש רשאי לפרסם ולהעלות לאתר תמונות אשר צולמו על ידו וחומר מקורי אשר נכתב על ידו בלבד.

חל איסור מוחלט לערוך, להעלות או לפרסם תמונות או כל תוכן אחר אשר מוגן בזכויות יוצרים. אין לפרסם מידע או קישורים המפרים זכויות של תוכנות (כגון מספרים סריאליים, קישורים לתוכנות פרוצות וכו').

צוות האתר יעשה ככל ביכולתו למנוע הפרות זכויות יוצרים והאחריות על כך תחול על המשתמש המפר בלבד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.