ראשי מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות – האתר MegaPixel

ברוכים הבאים לאתר MegaPixel.co.il (להלן: MegaPixel או "האתר").

האתר MegaPixel מכבד את פרטיות קוראיו. הואיל ומדיניות הפרטיות באתר עשויה להשתנות מפעם לפעם, מומלץ לחזור ולקרוא מעת לעת את מסמך זה.

הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר שייכות ל-MegaPixel. אין לשנות, לעבד, להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, ליצור נגזרות, למכור או להשכיר חלק כלשהו מן האתר, בכל דרך או אמצעי בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהנהלת MegaPixel.

עם מסירת תכנים לפרסום באתר (אם בפורומים, בתגובות או בכל מקום אחר באתר) מתחייב הגולש  כי הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום.

באתר מוצגים תכנים מסחריים כגון פרסומות שמקורן במפרסמים שונים המציעים למכירה מוצרים ו/או שירותים. MegaPixel לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים אשר יפורסמו באתר ובכלל זה למהימנותם, אמיתותם ו/או כל תוצאה אשר עשויה לנבוע מן השימוש בהם. האחריות הבלעדית לשימוש בתכנים אלו חלה על המפרסמים.

אין לראות בפרסום התכנים המסחריים באתר בגין עידוד או המלצה מסוג כלשהו לרכוש את המוצרים או השירותים המפורסמים. בכל מקרה של עסקה בין משתמשי האתר לבין המפרסמים לא תישא MegaPixel באחריות כלשהי למוצרים או לשירותים המדוברים ולא תהווה צד בעסקה.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של המפרסמים בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

השימוש באתר MegaPixel ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש. התכנים באתר מובאים לשימוש AS IS. לא תהיה לגולש כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי האתר בגין תכונה מתוכנות התכנים, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיו. MegaPixel לא יישא כלפי הגולש באחריות כלשהי על כל תגובה לפרסום של תכנים שכתב ושהועלו לאתר.

במידה והחליט הגולש להסתמך על מידע כלשהו שמקורו באתר MegaPixel תחול על הגולש האחריות הבלעדית לפעולתו ולתוצאותיה.

MegaPixel תהיה רשאית להפסיק לספק מי מבין השירותים הניתנים באתר בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן MegaPixel תהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש.

התכנים באתר אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים. לעתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו ב-MegaPixel, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.

עם הפעלת החשבון המבוצעת בעת הרישום לאתר MegaPixel, יהיה האתר MegaPixel רשאי לשלוח אליך מדי פעם הודעות דואר אלקטרוני לכתובת המסופקת על ידך במערכת המכיל מידע שיווקי ופרסומי. באם אין ברצונך לקבל מידע פרסומי או שיווקי , תוכל בכל עת לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פנייה לאתר דרך עמוד יצירת הקשר באתר.

הגולש מתחייב לשפות את הנהלת MegaPixel בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח ו/או הוצאה אשר ייגרמו לה (ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט) עקב הפרת התנאים המצוינים במסמך זה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.