waka waka

0
0

讛讝诪专转 砖讗拽讬专讛 诪讞讜讘拽转 注诐 转诇诪讬讚转 讘讬转 讛住驻专 讛讚讜 诇砖讜谞讬 讘讬专讜砖诇讬诐 讘诪讛诇讱 讘讬拽讜专讛 注诐 谞砖讬讗 讛诪讚讬谞讛 砖诪注讜谉 驻专住.

http://www.flash90.com

讟注谉 注讜讚 讻转讘讜转 拽砖讜专讜转
讟注谉 注讜讚 讘 转诪讜谞转 讛讬讜诐

讻转讬讘转 转讙讜讘讛

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *